Cennik usług


Cennik obowiązuje od 14 czerwca 2016 r.

WIZYTY

Konsultacja prof. dr hab. n. med. Jerzego Szaflika 300 zł
Konsultacja prof. dr hab. n. med. Jacka P. Szaflika 300 zł
Wizyta u  dr hab. n. med. Anny Kamińskiej 250 zł
Wizyta u lekarza w Poradni Okulistyki Dziecięcej 200 zł
Wizyta u specjalisty chorób oczu z tytułem dr hab. n. med. 200 zł
Wizyta u specjalisty chorób oczu z tytułem dr n. med. 170 zł
Wizyta u specjalisty chorób oczu 140 zł
Wizyta kontrolna do 7 dni od pierwszej wizyty lekarskiej 60 zł
Wizyta – konsultacja siatkówkowa
Dr n. med. Agnieszka Kamińska
Dr n. med. Sława Borowska
Dr n. med. Anna Skłodowska
Dr n. med. Anna Borucka
Dr n med. Karina Broniek Kowalik
160 zł
Wizyta – konsultacja siatkówkowa kwalifikacje do zabiegów operacyjnych u dr hab. n med. Jacka Robaszkiewicza 200 zł
Wizyta – konsultacja siatkówkowa u dr n. med. Magdaleny Ulińskiej 180 zł

Dobór pomocy optycznych

mgr Bogdan Stańczyk 100zł
Karta Podarunkowa do wykorzystania na dowolną usługę w CMO Laser o wartości: 100zł

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

GDX PRO (badanie w kierunku jaskry) 80 zł
Badanie w kierunku nużeńca 200 zł
Topografia rogówki GALILEI 100 zł
Topografia rogówki TMS jedno oko 30 zł
dwoje oczu 60 zł
CONFOSCAN 130 zł (jedno oko)
USG gałek ocznych 80 zł (dwoje oczu)
UBM gałek ocznych 170 zł(dwoje oczu)
Kolorowa fotografia oka (przedni odcinek lub dno oka) NOWOŚĆ 140 zł
Pole widzenia jedno oko 30 zł
dwoje oczu 50 zł
Pole widzenia MATRIX NOWOŚĆ jedno oko 30 zł
dwoje oczu 50 zł
Biometria IOL MASTER - pomiar długości gałki ocznej  (nie obejmuje wyliczenia soczewki wewnątrzgałkowej) jedno oko 35 zł
dwoje oczu 70 zł
Autorefraktometr (komputerowe badanie wzroku) dwoje oczu 10 zł
Tonometria (badanie ciśnienia w gałce ocznej metodą aplanacyjną, bez dodatkowej porady) dwoje oczu 30 zł
Tonometria (badanie ciśnienia w gałce ocznej z uwzględnieniem grubości rogówki) dwoje oczu 70 zł
Gonioskopia dwoje oczu 40 zł
Pachymetria i badanie śródbłonka dwoje oczu 60 zł
Wykonanie iniekcji podspojówkowej i okołogałkowej (bez kosztów badania) 40 zł
Wykonanie iniekcji dożylnej (bez leków) 45 zł
Zastrzyk Depo-Medrol 100 zł
Wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów urzędowych,
orzeczniczych na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej
50 zł
Założenie zatyczek kolagenowych 3-miesięcznych (jedno oko) 50 zł
Założenie zatyczek hydrożelowych do stałego zamknięcia punktów łzowych jedno oko: 250 zł
dwoje oczu: 450 zł
Założenie zatyczek PARASOL NOWOŚĆ dwoje oczu: 550 zł
Założenie soczewki jedno oko: 70 zł
Płukanie dróg łzowych jedno oko: 30 zł
OCT – moduł jaskrowy 200 zł
OCT – moduł plamkowy 200 zł
OCT – moduł jaskrowy + plamkowy 300 zł
Angio-OCT  300 zł
OSA - Kompleksowy analizator powierzchni oka i łez (NIBUT, interferometria, wysokość menisku łzowego) 100 zł
Meibografia 30 zł
Angiografia fluoresceinowa 360 zł
Angiografia indocyjaninowa 600 zł
Angiografia indocyjaninowa, gdy jest tylko 1 pacjent 800 zł
Badanie elektroretinograficzne - ERG 450 zł
Badanie elektrookulograficzne - EOG 450 zł
Badanie elektrofizjologiczne VEP 350 zł
Karta Podarunkowa do wykorzystania na dowolną usługę w CMO Laser o wartości: 100 zł

Laserowa korekcja wady wzroku laserem MEL-80 (jedno oko)

Badanie kwalifikacyjne 250 zł

Zabiegi - standard (cena za jedno oko):

RELEX SMILE - kwalifikacja w cenie zabiegu 4700 zł
LASEK 2300 zł
EPI-LASIK 3000 zł
SBK-LASIK 3000 zł
EBK 3200 zł
LASIK 2400 zł

Zabiegi ponadstandardowe:

Korekcja laserowa w oparciu o TR lub WF + 1100 zł do standardu
Planowana dokorekcja astygmatyzmu (II etap zabiegu również po operacji zaćmy czy doszczepieniu soczewek fakijnych) 1300 zł
Dokorekcja po operacji w innym ośrodku od 3200 zł
Dodatkowa opieka anestezjologiczna 450 zł

Zabiegi terapeutyczne z wykorzystaniem lasera MEL-80:

PTK 800 zł
PTK ze zdjęciem nabłonka 1300 zł

Wizyty kontrolne

wizyty kontrolne do miesiąca bezpłatnie
wizyty kontrolne od 1 do 3 miesięcy 60 zł
wizyty kontrolne od 3 miesięcy do 1 roku 140 zł
Karta Podarunkowa do wykorzystania na dowolną usługę w CMO Laser o wartości: 100zł

Operacje mikrochirurgiczne (zaćma, jaskra, soczewka fakijna, korekcja presbiopii)

Badanie kwalifkacyjne do doszczepienia soczewki REVERSO - korekcja presbiopii 300 zł
Badanie kwalifikacyjne do operacji zaćmy z wykorzystaniem soczewki Acrysof RESTOR, Acrysof TORIC 500 zł
Badanie kwalifikacyjne do doszczepienia soczewki fakijnej 500 zł
Badanie kwalifikacyjne do operacji zaćmy, jaskry 400 zł
Wizyty kontrolne od 2 tygodni do 2 m-cy po operacji 60 zł
Wizyty kontrolne powyżej 2 m-cy po operacji 140-300 zł w zależności od specjalisty


Operacje wykonywane przez prof. dr hab. n. med. Jacka P. Szaflika:

1. Operacje zaćmy:

Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z wszczepem soczewki zwijalnej z filtrem UV (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 4000 zł
Metodą femtofakoemulsyfikacji (fakoemulsyfikacja zaćmy z zastosowaniem lasera femtosekundowego) z wszczepem soczewki zwijalnej z filtrem UV (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 6200 zł
Z soczewką Acrysof Naturall + 650 zł
Z soczewką Acrysof IQ + 850 zł
Z soczewką Acrysof Toric +2200 zł
Z soczewką Acrysof Restor IQ +3600 zł
Z soczewką Acrysof Restor Toric IQ +4600 zł
Z soczewką Acrysof Panoptix IQ NOWOŚĆ +3600 zł
Z soczewką REVERSO©  i soczewka Acrysof IQ NOWOŚĆ +3600 zł

2. Operacje jednoczasowe zaćmy i jaskry:

Metodą zewnątrztorebkowego usunięcia zaćmy z równoczesną trabekulektomią z wszczepem soczewki twardej (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 4500 zł
Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z równoczesną trabekulektomią z wszczepem soczewki zwijalnej (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 5500 zł
Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z równoczesnym doszczepieniem implantu Ex-Press i wszczepem soczewki zwijalnej (w tym: cena kwalifkacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) NOWOŚĆ 8000 zł
Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z równoczesnym doszczepieniem implantu Ex-Press i wszczepem soczewki zwijalnej (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) NOWOŚĆ 8000 zł
Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z równoczesnym doszczepieniem implantu XEN i wszczepem soczewki zwijalnej (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) NOWOŚĆ 9700 zł*

* cena może ulec zmianie w zależności od ceny zakupu implantu XEN

3. Operacje jaskry:

Metodą trabekulektomii lub ECP (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 4000 zł
Operacja  z zastosowaniem implantu Ex-Press (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 6500 zł
Operacja z zastosowaniem implantu XEN (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) NOWOŚĆ 8200 zł*

* cena może ulec zmianie w zależności od ceny zakupu implantu XEN

4. Operacje podwichniętej soczewki z fiksacją śródskleralną:

standard (wraz z ceną kwalifikacji, opieką anestezjologiczną i wizytami kontrolnym do 2 tygodni po zabiegu) 6400 zł
z soczewką artizan (wraz z ceną kwalifikacji, opieką anestezjologiczną i wizytami kontrolnym do 2 tygodni po zabiegu) 7400 zł
Karta Podarunkowa do wykorzystania na dowolną usługę w CMO Laser o wartości: 100zł

5. Operacje doszczepienia soczewki REVERSO – korekcja PRESBIOPII 

kwalifikacja anestezjologiczna 120 zł
operacja doszczepienia soczewki REVERSO (w tym opieka anestezjologiczna w czasie zabiegu i wizyty kontrolne do 2 tygodni po operacji) 4000 zł

6. Operacje doszczepienia soczewki fakijnej AMO – korekcja wysokiej krótko- i nadwzroczności (w tym: cena opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)

+ soczewka AMO Verysise 4600 zł (w tym przedpłata 2300 zł)
+ soczewka AMO Verysise Toric 5800 zł (w tym przedpłata 3500 zł)

7. Operacje doszczepienia soczewki fakijnej ICL – korekcja wysokiej krótko- i nadwzroczności (w tym: cena opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)

+ Soczewka Staar ICL Myopic spherical ((M) 6200 zł (w tym przedpłata 3000 zł)
+ Soczewka Staar ICL Hyperopic (H) 7000 zł (w tym przedpłata 3800 zł)
+ Soczewka Staar ICL Myopic Toric (MT) 7500 zł (w tym przedpłata 4300 zł)
+ Soczewka Staar ICL Hyperopic Toric (HT) 9200 zł (w tym przedpłata 6000 zł)

Operacje wykonywane przez dr hab. n. med. Annę Kamińską

1. Operacje zaćmy:

Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z wszczepem soczewki zwijalnej z filtrem UV (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 4000 zł
Metodą femtofakoemulsyfikacji (fakoemulsyfikacja zaćmy z zastosowaniem lasera femtosekundowego) z wszczepem soczewki zwijalnej z filtrem UV (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 6200 zł
Z soczewką Acrysof Naturall + 650 zł
Z soczewką Acrysof IQ + 850 zł
Z soczewką Acrysof Toric +2200 zł
Z soczewką Acrysof Restor IQ +3600 zł
Z soczewką Acrysof Restor Toric IQ +4600 zł
Z soczewką Acrysof Panoptix IQ NOWOŚĆ +3600 zł
Z soczewką REVERSO© i soczewką Acrysof IQ NOWOŚĆ +3600 zł

2. Operacje jednoczasowe zaćmy i jaskry:

Metodą zewnątrztorebkowego usunięcia zaćmy z równoczesną trabekulektomią z wszczepem soczewki twardej (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 4500 zł
Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z równoczesną trabekulektomią z wszczepem soczewki zwijalnej (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 5500 zł
Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z równoczesną KANALOPLASTYKĄ z wszczepem soczewki zwijalnej (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) NOWOŚĆ 9500 zł
Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z równoczesnym doszczepieniem implantu Ex-Press i wszczepem soczewki zwijalnej (w tym: cena kwalifkacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) NOWOŚĆ 8000 zł

3. Operacje jaskry:

Metodą trabekulektomii (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 4000 zł
Operacja z zastosowaniem implantu Ex-Press (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 6500 zł
Metodą KANALOPLASTYKI (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) NOWOŚĆ 8000 zł

4. Operacje podwichniętej soczewki z fiksacją śródskleralną:

standard (wraz z ceną kwalifikacji, opieką anestezjologiczną i wizytami kontrolnym do 2 tygodni po zabiegu) 6400 zł
z soczewką artizan (wraz z ceną kwalifikacji, opieką anestezjologiczną i wizytami kontrolnym do 2 tygodni po zabiegu) 7400 zł
Karta Podarunkowa do wykorzystania na dowolną usługę w CMO Laser o wartości: 100zł

Witrektomia - PPV (jedno oko)

Badanie kwalifikacyjne do zabiegu 180 zł
Badanie kwal. anestezjologiczne do zabiegu 120 zł

operacja w przebiegu błony nasiatkówkowej (MP), obrzęku plamki

standard 7500 zł
śródoperacyjna wymiana soczewki dodatkowo 1000 zł
śródoperacyjne podanie dekaliny dodatkowo 500 zł
śródoperacyjne podanie oleju dodatkowo 500 zł
śródoperacyjna fotokoagulacja-endolaser dodatkowo 500 zł
śródoperacyjne podanie gazu dodatkowo 500 zł

operacja w przebiegu otworu w plamce  (FML)

1-3 stopień 7500 zł
4 stopień 8000 zł

operacja w przebiegu odwarstwienia siatkówki (ABL)

standard 8000 zł

operacja w przebiegu chorób naczyniowych (np. cukrzyca)

standard 7500 zł

operacje uzupełniające

wypuszczenie oleju - witrektomia tylna uzupełniająca 5000 zł
Karta Podarunkowa do wykorzystania na dowolną usługę w CMO Laser o wartości: 100zł

Iniekcje doszklistkowe:

preparat EYLEA  2000 zł
preparat OZURDEX 4950 zł
preparat LUCENTIS 1900 zł
preparat AVASTIN 1000 zł
Karta Podarunkowa do wykorzystania na dowolną usługę w CMO Laser o wartości: 100zł

Operacja zeza:

Badanie kwalifikacyjne 600 zł
Zabieg (w cenie zabiegu jest wliczona wizyta wizyta kontrolna w pierwszej dobie po zabiegu) 4980 zł
Wizyta kontrolna  350 zł
Wizyta pierwszorazowa 500 zł
Kontynuacja leczenia 350 zł
Karta Podarunkowa do wykorzystania na dowolną usługę w CMO Laser o wartości: 100zł

Drobne zabiegi na aparacie ochronnym oka (jedno oko)

Przezskórna stymulacja gruczołów Meiboma (powieka dolna) NOWOŚĆ

Przezskórna stymulacja gruczołów Meiboma (powieka górna) 

500 zł/jedna sesja

450 zł/jedna sesja

Mechaniczna ekspresja gruczołów Meiboma 100 zł
Punktura ujść gruczołów Meiboma igłą Maskina 220 zł
Gradówka od 450 zł
Róg skórny, brodawka od 450 zł
Skrzydlik 900 zł
Skrzydlik z naszyciem owodni 1700 zł
Entropion od 900 do 1500 zł
Ektropion od 900 do 1500 zł
Krioterapia zmian od 150 zł
Naszycie owodni 1150 zł
Tłuszczyk 600 zł
Kępki żółte (1 zmiana)me 300 zł
Inne zabiegi okulistyczne od 300 zł
Karta Podarunkowa do wykorzystania na dowolną usługę w CMO Laser o wartości: 100zł

TERAPIA STOŻKA ROGÓWKI

I - razowa wizyta diagnostyczna 300 zł

ZabiegiCross-linking KXL Avedro – zabieg w znieczuleniu miejscowym – w cenie wizyty kontrolne do 1 miesiąca po zabiegu (cena dotyczy zabiegu 1 oka) 2200 zł
Cross-linking CXL JONTOFOR - w cenie wizyty kontrolne do 1 miesiąca po zabiegu (cena dotyczy zabiegu 1 oka) 2600 zł
Wszczepienie pierścieni śródrogówkowych INTACS z wykorzystaniem lasera femtosekundowego (cena dotyczy zabiegu 1 oka) 6400 zł
Planowany po INTACS zabieg cross-linking KXL Avedro (cena dotyczy zabiegu 1 oka) 1200 zł
LASEK+TR+cross-linking - zabieg w znieczuleniu miejscowym (cena dotyczy zabiegu 1 oka) 4850 zł 
EBK+TR+cross-linking - zabieg w znieczuleniu miejscowym (cena dotyczy zabiegu 1 oka) 5650 zł

Wizyty kontrolne:

wizyty kontrolne: do miesiąca bezpłatnie
wizyty kontrolne: od 1 do 3 miesięcy 60 zł
wizyty kontrolne: od 3 miesięcy do 1 roku  140 zł
Karta Podarunkowa do wykorzystania na dowolną usługę w CMO Laser o wartości: 100zł

Twarde soczewki kontaktowe

Dobór + jedna soczewka 1000-1250 zł
Dobór + dwie soczewki 1500- 1900 zł
Opłata za odtworzenie zgubionej soczewki od 400 zł (w zależności od typu soczewki)
Karta Podarunkowa do wykorzystania na dowolną usługę w CMO Laser o wartości: 100zł

KONTAKT DO NAS

Centrum Mikrochirurgii Oka Laser
Klinika prof. Jerzego Szaflika

00-215 Warszawa
ul. Dolańskiego 2
tel./fax. +48 22 654-68-06
+48 22 654-67-81
+48 22 826 65 66

Filia CMO Laser w Siedlcach

08-110 Siedlce
ul. Aleksandrowska 4
tel. +48 22 654-68-06,
+48 22 654-67-81,
+48 25 631-31-77

© Centrum Mikrochirurgii Oka Laser Klinika prof. Jerzego Szaflika | wszelkie prawa zastrzeżone
     Pozycjonowanie:      IT Holding