Cennik usług

Cennik obowiązuje od 15.01.2015 r.

WIZYTY

Konsultacja Profesora Jerzego Szaflika 300 zł
Konsultacja prof. Jacka P. Szaflika 250 zł
Wizyta u specjalisty chorób oczu z tytułem dr hab. n.med 200 zł
Wizyta u specjalisty chorób oczu z tytułem dr n.med 170 zł
Wizyta u specjalisty chorób oczu 140 zł
Wizyta kontrolna do 7 dni od pierwszej wizyty lekarskiej 60 zł

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

GDX PRO (badanie w kierunku jaskry) 80 zł
Badanie w kierunku nużeńca 200 zł
topografia rogówki GALILEI 100 zł
topografia rogówki TMS

30 zł (jedno oko)  

 60 zł (dwoje oczu)

CONFOSCAN 100 zł (jedno oko)
USG gałek ocznych 80 zł (dwoje oczu)
UBM gałek ocznych 170 zł(dwoje oczu)
Kolorowa fotografia oka NOWOŚĆ 120 zł
Pole widzenia jedno oko 30 zł
dwoje oczu 50 zł
Pole widzenia MATRIX NOWOŚĆ jedno oko 30 zł
dwoje oczu 50 zł
Biometria IOL MASTER -  pomiar dlugości gałki ocznej  ( nie obejmuje wyliczenia soczewki wewnątrzgałkowej) jedno oko 35 zł
dwoje oczu 70 zł
Autorefraktometr/komputerowe badanie wzroku/ dwoje oczu 10 zł
Tonometria /badanie ciśnienia w gałce ocznej metodą aplanacyjną, bez dodatkowej porady / dwoje oczu 30 zł
Tonometria /badanie ciśnienia w gałce ocznej z uwzględnieniem grubości rogówki/ dwoje oczu 70 zł
Gonioskopia dwoje oczu 40 zł
Pachymetria i badanie śródbłonka dwoje oczu 60 zł
Wykonanie injekcji podspojówkowej i okołogałkowej /bez kosztów badania/ 40 zł
Wykonanie injekcji dożylnej / bez leków / 45 zł
Wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów urzędowych,
orzeczniczych na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej
50 zł
Założenie zatyczek kolagenowych 3-miesięcznych (jedno oko) 40 zł
Założenie zatyczek hydrożelowych do stałego zamknięcia punktów łzowych

jedno oko: 250 zł
dwoje oczu: 450 zł

Założenie soczewki jedno oko: 70 zł
Płukanie dróg łzowych jedno oko: 30 zł

Laserowa korekcja wady wzroku laserem MEL-80 (jedno oko)

Badanie kwalifikacyjne 250 zł

Zabiegi - standard (cena za jedno oko):

LASEK 2300 zł
EPI-LASIK 3000 zł
SBK-LASIK 3000 zł
EBK 3200 zł
LASIK 2400 zł

Zabiegi ponadstandardowe:

Korekcja laserowa w oparciu o TR lub WF + 1100 zł do standardu
Planowana dokorekcja astygmatyzmu (II etap zabiegu również po operacji zaćmy czy doszczepieniu soczewek fakijnych) 1300 zł
Dokorekcja po operacji w innym ośrodku od 3200 zł
Dodatkowa opieka anestezjologiczna 450 zł

Zabiegi terapeutyczne z wykorzystaniem lasera MEL-80:

PTK 800 zł
PTK ze zdjęciem nabłonka 1300 zł

Operacje mikrochirurgiczne (zaćma, jaskra, soczewka fakijna)

Badanie kwalifikacyjne do operacji zaćmy, doszczepienia soczewki fakijnej 400 zł
Badanie kwalifikacyjne do operacji zaćmy z wykorzystaniem soczewki Acrysof RESTOR, Acrysof TORIC 500 zł
Wizyty kontrolne od 2 tygodni do 2 m-cy po operacji 60 zł
Wizyty kontrolne powyżej 2 m-cy po operacji 120-200 zł w zależności od specjalisty

Operacje wykonywane przez prof. dr hab. n. med. Jerzego Szaflika:

1. Operacje zaćmy:

Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z wszczepem soczewki zwijalnej z filtrem UV (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 4500 zł
Metodą femtofakoemulsyfikacji (fakoemulsyfikacja zaćmy z zastosowaniem lasera femtosekundowego) z wszczepem soczewki zwijalnej z filtrem UV (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 6700 zł
Z soczewką Acrysof Naturall + 650 zł
Z soczewką Acrysof IQ + 850 zł
Z soczewką Acrysof Toric +2200 zł
Z soczewką Acrysof Restor IQ +3600 zł
Z soczewką Acrysof Restor Toric IQ +4600 zł

2. Operacje jednoczasowe zaćmy i jaskry:

Metodą zewnątrztorebkowego usunięcia zaćmy z równoczesną trabekulektomią z wszczepem soczewki twardej (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 4500 zł
Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z równoczesną trabekulektomią z wszczepem soczewki zwijalnej (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 5500 zł

3. Operacje jaskry:

Metodą trabekulektomii lub ECP (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 3500 zł

4. Operacje podwichniętej soczewki z fiksacją śródskleralną:

(w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 6400 zł

5. Operacje doszczepienia soczewki fakijnej – korekcja wysokiej krótko- i nadwzroczności (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)

+ soczewka AMO Verysise 4600 zł (w tym przedpłata 2300 zł)
+ soczewka AMO Verysise Toric 5800 zł (w tym przedpłata 3500 zł)
+ soczewka STAAR (NOWOŚĆ) 6000 zł (w tym przedpłata 3500 zł)

Operacje wykonywane przez prof. dr hab. n. med. Jacka Szaflika:

1. Operacje zaćmy:

Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z wszczepem soczewki zwijalnej z filtrem UV (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 4000 zł
Metodą femtofakoemulsyfikacji (fakoemulsyfikacja zaćmy z zastosowaniem lasera femtosekundowego) z wszczepem soczewki zwijalnej z filtrem UV (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 6200 zł
Z soczewką Acrysof Naturall + 650 zł
Z soczewką Acrysof IQ + 850 zł
Z soczewką Acrysof Toric +2200 zł
Z soczewką Acrysof Restor IQ +3600 zł
Z soczewką Acrysof Restor Toric IQ +4600 zł

2. Operacje jednoczasowe zaćmy i jaskry:

Metodą zewnątrztorebkowego usunięcia zaćmy z równoczesną trabekulektomią z wszczepem soczewki twardej (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 4000 zł
Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z równoczesną trabekulektomią z wszczepem soczewki zwijalnej (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 5000 zł

3. Operacje jaskry:

Metodą trabekulektomii lub ECP (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 3000 zł

4. Operacje podwichniętej soczewki z fiksacją śródskleralną:

(w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 5900 zł

5. Operacje doszczepienia soczewki fakijnej – korekcja wysokiej krótko- i nadwzroczności (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)

+ soczewka AMO Verysise 4600 zł (w tym przedpłata 2300 zł)
+ soczewka AMO Verysise Toric 5800 zł (w tym przedpłata 3500 zł)
+ soczewka STAAR 6000 zł (w tym przedpłata 3500 zł)

Operacje wykonywane przez dr n. med. Annę Kamińską

1. Operacje zaćmy:

Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z wszczepem soczewki zwijalnej z filtrem UV (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 4000 zł
Metodą femtofakoemulsyfikacji (fakoemulsyfikacja zaćmy z zastosowaniem lasera femtosekundowego) z wszczepem soczewki zwijalnej z filtrem UV (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 6200 zł
Z soczewką Acrysof Naturall + 650 zł
Z soczewką Acrysof IQ + 850 zł
Z soczewką Acrysof Toric +2200 zł
Z soczewką Acrysof Restor IQ +3600 zł
Z soczewką Acrysof Restor Toric IQ +4600 zł

2. Operacje jednoczasowe zaćmy i jaskry:

Metodą zewnątrztorebkowego usunięcia zaćmy z równoczesną trabekulektomią z wszczepem soczewki twardej (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 4000 zł
Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z równoczesną trabekulektomią z wszczepem soczewki zwijalnej (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 5000 zł

3. Operacje jaskry:

Metodą trabekulektomii (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 3000 zł

4. Operacje podwichniętej soczewki z fiksacją śródskleralną:

(w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 5900 zł

Operacje wykonywane przez dr hab. n. med. Iwonę Grabską-Liberek:

1. Operacje zaćmy:

Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z wszczepem soczewki zwijalnej z filtrem UV (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 4000 zł
Metodą femtofakoemulsyfikacji (fakoemulsyfikacja zaćmy z zastosowaniem lasera femtosekundowego) z wszczepem soczewki zwijalnej z filtrem UV (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 6200 zł
Z soczewką Acrysof Naturall + 650 zł
Z soczewką Acrysof IQ + 850 zł
Z soczewką Acrysof Toric +2200 zł
Z soczewką Acrysof Restor IQ +3600 zł
Z soczewką Acrysof Restor Toric IQ +4600 zł

2. Operacje jednoczasowe zaćmy i jaskry:

Metodą zewnątrztorebkowego usunięcia zaćmy z równoczesną trabekulektomią z wszczepem soczewki twardej (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 4000 zł
Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z równoczesną trabekulektomią z wszczepem soczewki zwijalnej (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 5000 zł

3. Operacje jaskry:

Metodą trabekulektomii lub ECP (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 3000 zł

4. Operacje podwichniętej soczewki z fiksacją śródskleralną:

(w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu) 5900 zł

5. Operacje doszczepienia soczewki fakijnej – korekcja wysokiej krótko- i nadwzroczności (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)

+ soczewka AMO Verysise 4600 zł (w tym przedpłata 2300 zł)
+ soczewka AMO Verysise Toric 5800 zł (w tym przedpłata 3500 zł)
+ soczewka STAAR (NOWOŚĆ) 6000 zł (w tym przedpłata 3500 zł)

Witrektomia - PPV (jedno oko)

Badanie kwalifikacyjne do zabiegu (placówka: LASER przy ul. Boya 4a) 180 zł
Badanie kwal. anestezjologiczne do zabiegu 100 zł

operacja w przebiegu błony nasiatkówkowej (MP), obrzęku plamki

standard: 7500 zł
śródoperacyjna wymiana soczewki: dodatkowo 1000 zł
śródoperacyjne podanie dekaliny: dodatkowo:500 zł
śródoperacyjne podanie oleju: dodatkowo:500 zł
śródoperacyjna fotokoagulacja-endolaser: dodatkowo:500 zł
śródoperacyjne podanie gazu: dodatkowo:500 zł

operacja w przebiegu otworu w plamce żółtej (FML)

1-3 stopień: 7500 zł
4 stopień: 8000 zł

operacja w przebiegu odwarstwienia siatkówki (ABL)

standard: 8000 zł

operacja w przebiegu chorób naczyniowych (np. cukrzyca)

standard: 7500 zł

Iniekcje doszklistkowe:

preparat EYLEA 

preparat OZURDEX

2200

4950 zł

preparat LUCENTIS

preparat AVASTIN

2200

1000 zł

Operacja zeza:

pierwszy zabieg jedno oko 5000 zł
drugie oko 3400 zł
reoperacja po operacji w innym ośrodku jedno oko 6000 zł
drugie oko 3500 zł

Drobne zabiegi na aparacie ochronnym oka (jedno oko)

Gradówka od 450 zł
Róg skórny, brodawka od 450 zł
Skrzydlik 900 zł
Skrzydlik z naszyciem owodni 1500 zł
Entropion od 900 do 1500 zł
Ektropion od 900 do 1500 zł
Krioterapia zmian od 150 zł
Naszycie owodni 1 150 zł
Tłuszczyk 600 zł
Kępki żółte (1 zmiana) 300 zł
Inne zabiegi okulistyczne od 300 zł

TERAPIA STOŻKA ROGÓWKI

I - razowa wizyta diagnostyczna 300 zł

ZabiegiCross-linking (KXL Avedro) – zabieg w znieczuleniu miejscowym – w cenie wizyty kontrolne do 1 miesiąca po zabiegu 2200 zł
Wszczepienie pierścieni śródrogówkowych INTACS (w znieczuleniu ogólnym – w tym opieka anestezjologiczna i bezpłatne wizyty kontrolne przez 1 miesiąc) 6400 zł
Planowany po INTACS zabieg cross-linking (KXL Avedro) 1200 zł
LASEK+TR+cross-linking (zabieg w znieczuleniu miejscowym) 4850zł 
EBK+TR+cross-linking (zabieg w znieczuleniu miejscowym)  5650 zł

Wizyty kontrolne:

wizyty kontrolne: do miesiąca: bezpłatnie
wizyty kontrolne: od 1 do 3 miesięcy: 60 zł
wizyty kontrolne: od 3 miesięcy 120 zł

Twarde soczewki kontaktowe

Dobór + jedna soczewka 1000-1250 zł
Dobór + dwie soczewki 1500- 1900 zł
Opłata za odtworzenie zgubionej soczewki OD 400 zł (w zależności od typu soczewki)

KONTAKT DO NAS

Centrum Okulistyczne LASER

00-621 Warszawa
ul. Boya-Żeleńskiego 4a
tel. +48 22 825-70-88
tel./fax. +48 22 825-70-85

Siedziba główna
CMO LASER

00-131 Warszawa
ul. Grzybowska 6/10
tel./fax. +48 22 654-68-06,
+48 22 654-67-81
info@okolaser.com.pl
rejestracja@okolaser.com.pl

Gabinet Okulistyczny POLY-LENS

00-029 Warszawa
ul. Nowy Świat 33 lok. 14
tel. +48 22 826-65-66

© Centrum Mikrochirurgii Oka OkoLASER | wszelkie prawa zastrzeżone
     Pozycjonowanie:      IT Holding