Nasi lekarze

prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

Właściciel Centrum Mikrochirurgii Oka LASER. 

- konsultacje: trudne do zdiagnozowania i leczenia schorzenia oczu, konsultacje zdiagnozowanych w naszej klinice pacjentów przed zabiegami chirurgicznymi w stożku rogówki czy korekcji laserowej.

- operacje zaćmy i podwichniętej soczewki (fiksacja śródskleralna). Operacje jaskry i jaskry z zaćmą.  Korekcja wysokich wad wzroku za pomocą doszczepienia soczewki fakijnej.

Zapraszamy na oficjalną stronę profesora - Jerzy Szaflik.

ZESPÓŁ LEKARZY - KOREKCJA LASEROWA WAD WZROKU:

dr hab. n. med. Justyna Izdebska

dr Elżbieta Archacka

dr Małgorzata Gadomska

ZESPÓŁ LEKARZY - STOŻEK ROGÓWKI

DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHIRURGICZNE:

dr hab. n. med. Justyna Izdebska

DIAGNOSTYKA:

dr n.med. Anna Kurowska

DOBÓR TWARDYCH SOCZEWEK KONTAKTOWYCH:

dr Bożena Grechuta

ZESPÓŁ LEKARZY - OPERACJE ZAĆMY:

CHIRURDZY:

prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

hab.  n. med. Anna Kamińska

dr hab. n. med. Justyna Izdebska

dr n. med. Wojciech Kołodziejczyk

KWALIFIKACJE / WYLICZENIE SOCZEWEK:

dr hab. n. med. Justyna Izdebska

dr n. med. Wojciech Kołodziejczyk

dr Tomasz Gałecki

OPERACJE JASKRY I JASKRY Z ZAĆMĄ:

prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

dr hab.  n. med. Anna Kamińska

OPERACJE DOSZCZEPIENIA SOCZEWEK FAKIJNYCH:

prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

dr hab. n. med. Justyna Izdebska

dr n. med. Wojciech Kołodziejczyk

KWALIFIKACJE: 

dr hab. n. med. Justyna Izdebska

dr n. med. Wojciech Kołodziejczyk

dr Tomasz Gałecki

ZESPÓŁ LEKARZY; CHOROBY ROGÓWKI:

prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

dr hab. n. med. Anna Kamińska

dr hab. n. med. Justyna Izdebska

OPERACJE WITREKTOMII:

dr hab. n. med. Jacek Robaszkiewicz

OPERACJE ZEZA:

dr hab. n. med. Piotr Loba

dr Barbara Kropidłowska

IMPLANTY OCZODOŁOWE:

dr hab. n. med. Justyna Izdebska

ZESPÓŁ LEKARZY - ZABIEGI OKULISTYCZNE NA APARACIE OCHRONNYM:

dr Agata Bełżecka

dr Mariusz Rowiński

dr Elżbieta Archacka

ZESPÓŁ LEKARZY - DIAGNOSTYKA I LECZENIE, WIZYTY

Profesor dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

dr  hab. n. med. Anna Kamińska

dr Danuta Zawadzka

dr n. med. Wojciech Kołodziejczyk

dr hab. n. med. Justyna Izdebska

dr hab. n. med. Piotr Loba

dr n. med. Anna Zaleska-Żmijewska

dr Elżbieta Archacka

dr Małgorzata Gadomska

dr Mariusz Rowiński

dr Agata Bełżecka

dr n. med. Monika Udziela

dr Bożena Grechuta

dr n.med. Anna Kurowska

dr Tomasz Gałecki

dr Monika Łazicka-Gałecka

dr Aneta Bembenek

dr n.med. Anna Borucka

dr Marzena Gabrysiak-Wąsowska

dr Marta Kita-Mosek

dr Martyna Dyjecińska - Pawluczyk

dr Małgorzata Sybilska

DOBÓR TWARDYCH SOCZEWEK KONTAKTOWYCH:

dr Bożena Grechuta

DOBÓR MIĘKKICH SOCZEWEK KONTAKTOWYCH:

dr Bożena Grechuta

dr Aneta Bembenek

DIAGNOSTYKA I LECZENIE NUŻEŃCA:

dr n. med. Monika Udziela

dr Mariusz Rowiński

DIAGNOSTYKA I LECZENIE JASKRY:

dr hab. n. med. Anna Kamińska

dr n. med. Anna Zaleska-Żmijewska

dr Danuta Zawadzka

OKULISTYKA DZIECIĘCA:

dr n. med. Krystyna Kanigowska

dr Olga Bartelak

DOBÓR POMOCY OPTYCZNYCH:

Mgr Bogdan Stańczyk

BADANIE UBM/ USG:

dr Jacek Kosmala

dr Tomasz Gałecki

BADANIE CONFOSCAN:

dr n.med. med. Monika Udziela

dr n.med. Anna Kurowska

dr Agnieszka Szczygieł

ANESTEZJOLOG:

dr Barbara Godlewska-Jurczak

ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:

Bożena Dębińska

Krystyna Baranowska

Anna Miłkowska

Anna Mikołajczyk

Agnieszka Mielnicka

Hanna Zgórecka

REJESTRACJA PACJENTÓW:

Izabela Sadowiak

Piotr Orłowski

Elżbieta Jabłońska

Roxana Staśkiewicz

Arkadiusz Siekierko

DYREKCJA:

prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik - Właściciel

dr Anna Michalska-Saczko - Dyrektor zarządzający

KONTAKT DO NAS

Centrum Mikrochirurgii Oka Laser
Klinika prof. Jerzego Szaflika

00-215 Warszawa
ul. Dolańskiego 2
tel./fax. +48 22 654-68-06
+48 22 654-67-81
+48 22 826 65 66

Filia CMO Laser w Siedlcach

08-110 Siedlce
ul. Aleksandrowska 4
tel. +48 22 654-68-06,
+48 22 654-67-81,
+48 25 631-31-77

© Centrum Mikrochirurgii Oka Laser Klinika prof. Jerzego Szaflika | wszelkie prawa zastrzeżone
     Pozycjonowanie:      IT Holding