Operacje jaskry

JASKRA

Jaskra jest wieloczynnikową neuropatią nerwu wzrokowego. Najczęstszą jej postacią jest jaskra pierwotna otwartego kąta. Jest to podstępne, bezbolesne schorzenie, powodujące nieodwracalne zawężanie pola widzenia.

WAŻNE:

Bardzo często jaskrze towarzyszy podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe. Nie leczona jaskra prowadzi do nieodwracalnej ślepoty.


Jak rozpoznać jaskrę -czynniki ryzyka:

  • w twojej najbliższej rodzinie (dziadkowie, rodzice, rodzeństwo), ktoś choruje lub chorował na jaskrę
  • jesteś krótkowidzem o wadzie wzroku większej niż - 4 dioptrie
  • cierpisz na migrenowe bóle głowy
  • twoje dłonie i stopy są stale zimne
  • chorujesz na cukrzycę lub miażdżycę
  • masz podwy ższony poziom cholesterolu lub trójglicerydów we krwi
  • twoje ciśnienie ogólne jest niskie

Jeśli zgodziłeś się z co najmniej z dwoma powyższymi stwierdzeniami, odwiedź okulistę.

Jaskrę rozpozna każdy lekarz – okulista. W przypadku mocno zaawansowanych zmian wystarczy badanie dna oka i pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. W początkowej fazie rozwoju jaskry, wskazane jest wykonanie badań dodatkowych: pola widzenia, Gdx, HRT, czasami krzywej dobowej ciśnienia wewnątrzgałkowego. Wykonujemy również badania pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego z uwzględnieniem grubości rogówki. W ten sposób oceniamy rzeczywiste ciśnienie wewnątrzgałkowe

Leczenie:

Jest dobierane indywidualnie dla każdego pacjenta. Zależy od rodzaju i stopnia zaawansowania jaskry a także wieku, obecności chorób sercowo-naczyniowych, wady wzroku.

Leczenie jaskry to głównie podawanie leków obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe oraz leków zwiększających przepływ krwi w naczyniach odżywiających nerw wzrokowy. W przypadku braku skuteczności leczenia zachowawczego wykonujemy zabiegi laserowe (irydotomia laserowa), zabiegi przetokowe (trabekulektomia), zabiegi setonowe (implanty Ex-press) oraz kanaloplastykę. Mają one ułatwić odpływ cieczy wodnistej z gałki bądź zmniejszyć jej produkcję – obniżyć ciśnienie wewnątrzgałkowe. Nowością jest wszczepianie implantu żelowego XEN, który przeznaczony jest do wykonywania kanału poprzez twardówkę, pozwalając na przepływ cieczy wodnistej oka z przedniej komory oka do przestrzeni podspojówkowej w celu długotrwałego obniżenia ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania.

KONTAKT DO NAS

Centrum Okulistyczne LASER

00-621 Warszawa
ul. Boya-Żeleńskiego 4a
tel. +48 22 825-70-88
tel./fax. +48 22 825-70-85

Gabinet Okulistyczny POLY-LENS

00-029 Warszawa
ul. Nowy Świat 33 lok.14
tel. +48 22 826-65-66

Siedziba główna
CMO LASER

00-131 Warszawa
ul. Grzybowska 6/10
tel./fax. +48 22 654-68-06,
+48 22 654-67-81
info@okolaser.com.pl
rejestracja@okolaser.com.pl

Filia CMO Laser w Siedlcach

08-110 Siedlce
ul. Aleksandrowska 4
tel. +48 22 654-68-06,
+48 22 654-67-81,
+48 25 631-31-77

© Centrum Mikrochirurgii Oka OkoLASER | wszelkie prawa zastrzeżone
     Pozycjonowanie:      IT Holding