Zaćma - Operacja


Operacja to jedyna metoda leczenia zaćmy.
Operacja polega na usunięciu zmętniałej soczeweki pacjenta i zastąpieniu jej nową, sztuczną soczewką. Najczesciej stosowaną techniką operacyjna jest fakoemulstyfikacja, której towarzyszy wszczep zwijalnej soczewki. 

Jako jeden z niewielu ośrodków w Polsce przeprowadzamy operacje fiksacji śródskleralnej - czyli operację podwichniętej soczewki (pacjenci z np. Zespołem Marfana).

Od 2013 roku stosyujemy również laser femtosekundowy do operacji zaćmy. 

METODY OPERACJI ZAĆMY:

Operacja zaćmy za pomocą nowoczesnych metod daje pacjentowi kilka istotnych korzyści: krótki czas rekonwalescencji, brak szwów pooperacyjnych – małe ryzyko astygmatyzmu wtórnego, lepszy komfort pacjenta w czasie zabiegu- ze względu na krótszy, kilkunastominutowy czas operacji i standardowe znieczulenie miejscowe, a wykorzystanie nowoczesnych soczewek coraz lepiej naśladujących funkcje zdrowej, młodej ludzkiej soczewki – daje pacjentom szansę na lepszy komfort życia po operacji oraz rezygnację z przynajmniej jednej pary okularów.
Standardem operacji zaćmy jest fakoemulsyfikacja - czyli usuniecie zmętniałej soczewki za pomocą ultradźwięków. Potem na miejsce naturalnej soczewki wszczepia się sztuczną, zwijalną.

Nowość: OPERACJA ZAĆMY LASEREM- FEMTOFAKOEMULSYFIKACJA ZAĆMY:

Najnowocześniejsza metoda usunięcia zaćmy polega na zastosowaniu lasera femtosekundowego. W Polsce wprowadził ją prof. Jerzy Szaflik – w 2012 roku jako pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie. Od marca 2013 roku ta technika służy również pacjentom OKOLASER. Zakupiony został laser femtosekundowy, Nasza kadra: prof. Jerzy Szaflik oraz prof. Jacek P. Szaflik mają największe doświadczenie w Polsce w tego typu operacjach. Są również w czołówce europejskich chirurgów wykorzystujących laser femtosekundowy do operacji zaćmy.


Operacja zaćmy laserem jest techniką bardzo precyzyjną. Laser, który zastępuje praktycznie skalpel i rękę chirurga, wykonuje w rogówce porty do wprowadzenia narzędzi, z doskonałą dokładnością oddziela zmętniałą soczewkę od innych tkanek oka a następnie ją rozbija. Potem chirurg przez porty wprowadza narzędzia i usuwa rozdrobnioną zaćmę. Na jej miejscu umieszcza sztuczną, zwijalną soczewkę. Precyzja, którą daje laser femtosekundowy pozwala na uzyskanie doskonałych efektów operacji i wszczepu sztucznej soczewki. Tego typu operacje dają spektakularny efekt u tych pacjentów, którzy zdecydują się na zastosowanie soczewek typu torycznego lub multifokalnych (TORIC, RESTOR, RESTOR TORIC).


Wykorzystanie lasera w operacji zaćmy jest kolejną metodą, która w znaczący sposób wpłynęła na bezpieczeństwo operacji. Dzięki zastosowaniu lasera femtosekundowego do rozdrobnienia zmętniałej soczewki stało się możliwe jej precyzyjne wycięcie.

Przed operacją:

  1. Tzw. pierwsza wizyta- okulista stwierdza zaćmę, opisuje jej rodzaj oraz metodę operacji.
  2. Badanie kwalifikacyjne:
  • część okulistyczna: badanie lekarskie oraz wyliczenie mocy sztucznej soczewki oraz jej rodzaju.
  • konsultacja anestezjologiczna, na którą pacjent musi przynieść wyniki badań podstawowych (krew, mocz, rtg klatki piersiowej, etc.)

Operacja zaćmy:

Wszystkie operacje oczu wykonujemy w trybie ambulatoryjnym. Oznacza to, że 2-3 godziny po operacji pacjent opuszcza klinikę.

W dniu operacji pacjent przychodzi do kliniki o wyznaczonej godzinie. Jest proszony na salę przedoperacyjną.

Po przebraniu się w sterylne ubranie, pacjent jest przygotowywany do zabiegu: jest znieczulany.
Następnie przechodzi na salę operacyjną. Operacja trwa około 20-30 minut. Potem pacjent jest przewożony na salę pooperacyjną. Przed jej opuszczeniem lekarz operujący kontroluje stan oka. Pielęgniarka przekazuje pacjentowi plan przyjmowania kropli i ustala pierwszą wizytę kontrolną- dzień po zabiegu.

KONTAKT DO NAS

Centrum Mikrochirurgii Oka Laser
Klinika prof. Jerzego Szaflika

00-215 Warszawa
ul. Dolańskiego 2
tel./fax. +48 22 654-68-06
+48 22 654-67-81
+48 22 826 65 66

Filia CMO Laser w Siedlcach

08-110 Siedlce
ul. Aleksandrowska 4
tel. +48 22 654-68-06,
+48 22 654-67-81,
+48 25 631-31-77

© Centrum Mikrochirurgii Oka Laser Klinika prof. Jerzego Szaflika | wszelkie prawa zastrzeżone
     Pozycjonowanie:      IT Holding