korekcja presbiopii poprzez doszczepienie soczewek wewnątrzgałkowych

CZYTAJ BEZ OKULARÓW - NOWOŚĆ

Dla pacjentów, którzy po operacji zaćmy muszą korzystać z okularów do czytania, medycyna znalazła nowe rozwiązanie problemu presbiopii.

Od maja 2015 w CMO LASER jest dostępna nowa procedura. Jest to doszczepienie wieloogniskowych soczewek Reverso®. Soczewki te umożliwiają rezygnację ze stosowania okularów do czytania u pacjentów, którzy przeszli operację zaćmy i mają wszczepione soczewki jednoogniskowe.

Soczewki Reverso mogą być doszczepione u pacjentów w każdym wieku – oczywiście po
zakwalifikowaniu do takiej procedury, jeśli oko spełnia warunki podobne, jak wymagane podczas kwalifikacji do soczewek wieloogniskowych (np. Restor) wszczepianych podczas operacji zaćmy.

Badanie kwalifikacyjne, poza szczegółowym badaniem okulistycznym, obejmuje badania dodatkowe, m.in. topografię (mapy) rogówki, badanie śródbłonka rogówki i badanie UBM przedniego odcinka oka. W trakcie jego trwania okulista wyklucza obecność chorób lub stanów, które mogłyby przyczynić się do gorszego wyniku operacji – takich jak choroby plamki, astygmatyzm powyżej 0,75 Dpt, czy zaawansowane choroby powierzchni oka. Zabieg nie jest także przeprowadzany u osób, u których warunki anatomiczne utrudniałyby bezpieczne przeprowadzenia operacji- takie czynniki to niska gęstość komórek śródbłonka, słabość naturalnych więzadełek soczewki lub zbyt płytka komora przednia oka.


W CMO LASER procedura jest realizowana w następujący sposób:
a. I wizyta – u każdego z naszych specjalistów, w celu wstępnego wykluczenia przeciwwskazań do zabiegu. Na wizytę należy przynieść kartę wypisową (informacyjną) z operacji zaćmy, zawierającą informację o rodzaju wszczepionej wtedy soczewki
b. Kwalifikacja – w tym specjalistyczne dodatkowe badania (m.in. UBM), oraz kalkulacja mocy doszczepianej soczewki Reverso®
c. Operacja doszczepienia soczewki Reverso® – prof. dr hab n. med. Jacek P. Szaflik
Prof. Jacek P. Szaflik jest pierwszym w Polsce specjalistą przeszkolonym w zakresie doszczepiania soczewek Reverso. Pierwszy w Polsce zabieg wszczepienia takiej soczewki przeprowadził w lipcu 2014 roku.

Presbiopia jest związana z naturalnym procesem starzenia się organizmu. Objawia się zwykle u osób po 40 roku życia. To naturalne osłabienie akomodacji oczu – czyli zdolności do ostrego widzenia zarówno z daleka jak i z bliska, bez konieczności używania okularów. Jej pierwszym objawem jest „wydłużenie ręki” – czyli konieczność odsuwania książki, gazety na coraz dalszą odległość.. Wtedy, dla wygody, lub z konieczności, zwykle sięgamy po okulary do czytania.
U pacjentów, których była zoperowana zaćma i wszczepione soczewki jednoogniskowe, naturalna akomodacja nie istnieje. Pacjenci najczęściej mają tak kalkulowaną moc soczewek wewnątrzgałkowych, by po operacji dobrze widzieć do dali a do czytania korzystać z okularów.
To dla nich medycyna znalazła rozwiązanie – dodatkowe soczewki wewnątrzgałkowe typu Add-on Reverso® Multifocal francuskiej firmy Cristalens.

Informacje dodatkowe:
• Soczewka Reverso® jest zwijalną soczewką tylnokomorową typu Add-on (inaczej piggy-back), wszczepianą do oka poprzez małe, tunelowe nacięcie w rogówce szerokości tylko 2mm.
Soczewka umieszczana jest w tylnej komorze oka, w tzw. bruździe rzęskowej, czyli za tęczówką.
Nie jest zatem widoczna np. w lustrze.
• Po operacji nie jest konieczne zakładanie (ani później zdejmowanie) szwów, przez kilka tygodni po zabiegu należy zapuszczać do operowanego oka zalecone przez lekarza krople.
Przez pierwsze dwa tygodnie od zabiegu jest szczególnie ważnym, aby pacjent nie uciskał i nie pocierał operowanego oka.
• Dzięki wieloogniskowej, dyfrakcyjnej konstrukcji soczewki Reverso®, na siatkówkę oka pada równocześnie ostry obraz przedmiotów położonych zarówno w dali, jak i bliskich.
Po krótkim okresie gojenia po zabiegu i neuroadaptacji, najczęściej nieprzekraczającym kilku dni, pacjent może widzieć wyraźnie np. tekst książki czy gazety, nie korzystając z okularów do czytania.
Pełnia efektu operacji osiągana jest najczęściej po wszczepieniu soczewek wielogniskowych do obu oczu pacjenta.
• Wykorzystanie w soczewkach Reverso® zjawiska dyfrakcji pozwala na powstanie dwóch ognisk fali światła (do dali i do bliży), ale może również skutkować nieznacznym pogorszeniem czułości kontrastu odczuwalnym przez niektórych pacjentów zwłaszcza w warunkach złego oświetlenia.
• Do ostrego widzenia z bliska i czytania bez okularów wymagane są zwykle dobre warunki oświetleniowe. W niektórych przypadkach, do czytania bardzo drobnego druku o niskim kontraście, lub przy słabym świetle, pacjent może nadal potrzebować okularów słabej mocy, (około +1Dpt).
• Podobnie jak w przypadku innych wewnątrzgałkowych soczewek wieloogniskowych, u niektórych pacjentów po zabiegu mogą występować niekorzystne zjawiska optyczne, takie jak glare czy halo (rozpraszanie światła lub widzenie poświaty wokół źródeł światła w warunkach nocnych).
Dlatego soczewki wielogniskowe, w tym soczewka Reverso® nie są zalecane u osób, które ze względu na tryb życia, wykonywaną pracę, lub hobby wymagają bardzo dobrego widzenia w warunkach zmierzchowych lub nocnych (np. często prowadzą samochód nocą).

KONTAKT DO NAS

Centrum Mikrochirurgii Oka Laser
Klinika prof. Jerzego Szaflika

00-215 Warszawa
ul. Dolańskiego 2
tel./fax. +48 22 654-68-06
+48 22 654-67-81
+48 22 826 65 66

Filia CMO Laser w Siedlcach

08-110 Siedlce
ul. Aleksandrowska 4
tel. +48 22 654-68-06,
+48 22 654-67-81,
+48 25 631-31-77

© Centrum Mikrochirurgii Oka Laser Klinika prof. Jerzego Szaflika | wszelkie prawa zastrzeżone
     Pozycjonowanie:      IT Holding